Odbiór techniczny

Po zakończonych pracach wspólnie z inwestorem przeprowadzamy odbiór techniczny sprawdzając, czy wszystkie punkty zlecenia zostały należycie wykonane.